Öz Değerlerimiz

• Dürüstlük

• Kararlılık ve tutarlılık

• Saygı

• Paylaşımcılık

• Yeniliklere ve gelişime açık olmak


İLKELERİMİZ

• Verdiğimiz sözü tutarız.

• İnsanlar arasında din, dil, ırk, statü ayrımı yapmadan eşit davranırız.

• Sorunlarımızı sorun yaşadığımız kişi ve/veya kişiler ile çözeriz.

• Sorunun değil, çözümün parçası olmaya özen gösteririz.

• İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.

• Eleştirilerimizi yapıcı bir üslupla dile getiririz.

• Eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.

• Yönetmeliklerde var olan ve kültürümüzü oluşturan kurallarımızı iyi anlatırız, benimseterek uygularız.

• Gerekli hallerde kurallarımızı irdeler, günün ihtiyaçlarına uygun olarak görüş bildiririz.

• Söz ve davranışlarımızın tutarlı olmasına özen gösteririz.

• İnsanın kişilik bütünlüğüne, haklarına, inançlarına, duygu, düşünce ve bireysel farklılıklarına saygı duyarız.

• Emek harcanarak yapılan tüm faaliyetleri takdir ederiz.

• Üzerinde yaşadığımız dünyanın varlığını sürdürebilmesi için “doğaya saygı” bilinci geliştirir ve bu konuda çevremizi etkileriz.

• Kültürümüzün geleceğe aktarımını sağlayacak dilimizi iyi kullanmaya özen gösteririz.

• Biz bilinciyle çalışırız. Kurumun başarısı da, başarısızlığı da bizimdir.

• Bilgimizi paylaşırız.

• Sosyal dayanışma ruhu içinde sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve sorunlarımızı paylaşırız.

• Dinlemesini bilir, açık iletişime önem veririz.

• Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.

• Teknolojik gelişimleri izler, kullanılmasına önem veririz.

 

İstanbul Akad Koleji  © 2013  bir HYBA FUTURE EDUCATION EĞİTİM .LTD. ŞTİ. Markasıdır.

444 3 017